ALGEMENE VOORWAARDEN
THOBE EVENTS

RESERVATIE:
De verhuur wordt bevestigd via e-mail. Er wordt geen contract opgestuurd per e-mail.
Bij plaatsing van de bestelling verklaart de huurder zich akkoord met alle bepalingen van deze voorwaarden. Na het in ontvangst nemen van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door de in ontvangstname erkent de huurder dat hij zich van de goede staat, de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik op de hoogte gesteld is.
De reservatie is dus pas definitief en geldig als deze door ons werd bevestigd per e-mail.

 
 BETALING:
Alle prijzen die vermeld zijn op de website van ThoBe Events VOF zijn inclusief btw. Bij het in ontvangst nemen van het gehuurde goed, dient de volledige huurprijs naargelang het product, cash betaald te worden, via payconiq of op voorhand per overschrijving. Een factuur vragen is altijd mogelijk. Indien dit niet is voldaan kan de verhuurder weigeren om het springkasteel/de attractie te plaatsen.
 

 KILOMETERVERGOEDING:
De levering is gratis binnen een straal van 20km vanaf Melsele. Tenzij dit anders is vermeld op onze website. Buiten deze 20km vragen wij een kilometervergoeding van 0,35 euro per km via volgende formule: (Aantal km – 20 km) * 4 *0,35
Het startpunt is de kerk (centrum) van Melsele tot de kerk (centrum) van het dorp van levering. Het bedrag zal afgerond worden naar het dichtstbijzijnde gehele getal dat eindigt op 0 of 5.

 
 ANNULATIE:
Bij aanhoudend slecht weer of bij slecht weer voorspelling kan u kosteloos annuleren tot de avond voor levering tot 21u. Bij andere last minute annulaties  (minder dan 72u op voorhand) zijn we genoodzaakt 50% van de huursom alsnog aan te rekenen.
 
 SCHADE:
Bij schade behouden we ons het recht om het volledig schadebedrag aan te rekenen aan de klant. Indien de klant niet in staat is het gehuurde goed in ontvangst te nemen op de overeengekomen datum, behoudt de verhuurder zich het recht om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen.
Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen ook worden doorgerekend aan de huurder na de vaststelling en de berekening van de kosten.

 
 LEVERING:
Voor de levering hebben wij een vrije doorgang nodig van 1 - 2 meter (afhankelijk per springkasteel/attractie, bekijk de website voor de exacte afmetingen). Wij leveren ook niet door het huis tenzij je ook daar voldoende plaats hebt om tot in de tuin te geraken. Eventuele schade binnen kan niet verhaald worden op de verhuurder.

IN ONTVANGSTNAME:
Bij in ontvangstname zal de huurder een huurovereenkomst tekenen. Hiermee verklaart de huurder alle huurvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan. Ook bevestigt hij op hoogte te zijn van de werking van het gehuurde goed, de regen procedure en heeft hij notie genomen van de goede staat van het springkasteel/de attractie. Het tijdstip van levering en ophalen zijn onderling af te spreken. Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om het kasteel/de attractie in ontvangst te nemen zal het springkasteel/de attractie toch aangerekend worden.
 
 PLAATSING:
Het springkasteel kan best op een zachte, egale ondergrond, bij voorkeur gras, geplaatst worden. Het mag niet geplaatst worden op een puntige ondergrond (kiezelstenen, glas, uitstekende wortels …).
De blower van het springkasteel mag nooit afgedekt worden. De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen.

Voorziening van stroom 220V en 16A zijn noodzakelijk (afhankelijk van springkasteel/de attractie, bekijk de website voor de exacte afmetingen).
De verhuurder voorziet haspels/verlengdraad (maximum 30 meter).
Deze moeten ook steeds helemaal afgerold worden.

Alle elektronische toestellen geleverd door ThoBe Events VOF moeten op een aparte stroomkring aangesloten worden. Wanneer meerdere toestellen op dezelfde kring, verlengkabel of stroombron staan kan ThoBe Events VOF niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele schade hierdoor veroorzaakt.

Voorzie rond het springkasteel/de attractie een ruimte van minstens 1 meter langs elke zijde en 2-3 meter aan de kant van het springkasteel/de attractie voor de motor (kijk op website naar de exact minimaal te voorziene ruimte). Langs boven mogen er geen overhellende takken of andere overhellende voorwerpen zijn in de buurt van het springkasteel/de attractie. Dit in een omtrek van 2 meter. Indien het springkasteel toch op een harde ondergrond (stenen) staat, of de bijgeleverde piketten niet kunnen gebruikt worden, dient de huurder zelf het nodige materiaal te voorzien om het springkasteel/de attractie vast te maken.

De verhuurder kan steeds weigeren om het springkasteel te plaatsen indien de locatie, ondergrond … niet geschikt is. De kosten worden verhaald op de huurder.

 
 AANSPRAKELIJKHEID:
De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp tijdens de huurperiode. Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden aangerekend aan de huurder.

Bij diefstal van het springkasteel/de attractie en/of onderdelen ervan zal de huurder de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen.

ThoBe Events VOF zal het springkasteel/de attractie trachten steeds te controleren op locatie.
Indien dit door omstandigheden niet lukt, zal dit elders gebeuren. De huurder blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring.

 
 VERANTWOORDELIJKHEID:
De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebruikelijke ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties.

U kan bij uw verzekeringsagent een extra verzekering afsluiten, welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangstname tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.
Permanent toezicht van een volwassene is ten zeerste aanbevolen.
 
Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of geldelijk uit te baten, dit kan slechts na ons akkoord. Onze standaard huurprijzen zijn hier meestal niet van toepassing.


 HET WEER:
In geval van slechte weersvooruitzichten, hevige regen en storm heeft ThoBe Events VOF het recht de reservatie te annuleren. De klant zal geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder. De huurder zal hiervoor dan uiteraard ook niets hoeven te betalen.

De procedures voor regenweer, storm … vind je steeds terug in de meegeleverde fiches.
 A) Wat te doen bij regen als het materiaal is geleverd?  
Het springkasteel/de attractie blijft opgeblazen tot wij het terug komen ophalen. Absoluut NOOIT de  blower afdekken.  Zorg er enkel voor dat de stekker niet nat kan worden.

B) Wat te doen bij rukwinden/storm als het materiaal is geleverd?  Bij storm of hevige wind het springkasteel/de attractie aflaten. Plaats de blower binnen.

C) Wat als het springkasteel afgelaten is?  Indien het springkasteel niet opgeblazen is, dienen de torens, obstakels en muren naar binnen geplooid te worden en daarna het  kasteel te plooien (zie fiche per attractie) zodat het water niet in het kasteel kan lopen. Tot slot het meegeleverde dekzeil over het springkasteel plaatsen.

D) Opklaringen?
Wanneer het weer het toelaat moet het springkasteel/de attractie zo snel mogelijk terug opgezet worden zodat het kan drogen. Alvorens je opnieuw kan springen het springkasteel/de attractie even droogwrijven met een paar handdoeken of een dweil.  GEBRUIK VAN DE ATTRACTIE:


Schoenen, vuur, dieren, water en modder, sleutelhangers of andere puntige voorwerpen zijn strikt verboden tijdens het gebruik van het springkasteel/de attractie. Deze beperkingen zijn niet limitatief opgesomd.

Het is daarnaast verboden om op de muren of dwarsbalken te klimmen of te hangen. Tot slot is het ook ten strengste verboden te eten of te drinken op het springkasteel.

Bij stroomuitval of drukverlies het springkasteel onmiddellijk ontruimen.

Onze springkastelen/attracties zijn ontworpen voor personen (vanaf 3 jaar). Tenzij onze website dit anders vermeld.

Er mogen niet meer personen dan voorgeschreven op het springkasteel/de attractie.

Bij defect of schade tijdens de huurperiode dient de klant, de verhuurder onmiddellijk te verwittigen, dit om het tijdstip van het defect aan de verhuurder te bevestigen.
Na vaststelling van de oorzaak van het defect door een firma gekozen door de verhuurder, zal aan de klant enerzijds een aangepast deel van de huurprijs worden terugbetaald anderzijds een eventuele meerprijs van de herstelling aan de klant doorgerekend worden indien het defect te wijten is aan door de klant aangebrachte schade.

Het springkasteel/de attractie blijft opgeblazen tot de verhuurder deze komt ophalen. Enkel in geval van hevige regen of storm mag deze volgens de juiste regels worden afgelaten.


 MEERDAAGS GEBRUIK: 
 Indien het springkasteel/de attractie overnacht zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig onderbrengen. Het springkasteel/de attractie dubbelvouwen en met het onderzeil (indien aanwezig) gedeeltelijk afdekken. Dit is enkel van toepassing buiten. We beschermen tegen dieren, vocht, regen … (wordt het laattijdig dubbelgevouwen dan is dit zichtbaar door de grote hoeveelheid water die zich binnenin bevindt bij regenweer).Wordt dit dus niet of pas gedaan voor wij aankomen dan wordt er 100 euro aangerekend voor het drogen van de attractie.
Indien het springkasteel naar een volgende klant moet, en dit door het niet nakomen van de huurvoorwaarden van de klant waar het springkasteel/de attractie stond, niet mogelijk is, dan dient de huurder het volledige huurbedrag nog eens bovenop te betalen.
Dit bedrag wordt dan gegeven aan de gedupeerde klant als vergoeding.


NALATIGHEID BETALINGEN
Alle facturen dienen contant betaald te worden of via overschrijving. Alle openstaande rekeningen worden vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsintrest van 1% per aangegeven maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 euro.

In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt ieder lopend contract van rechtswege ontbonden met voorbehoud van alle rechten van de verhuurder om eventuele schade ten gevolge van ontbinding op de huurder te verhalen.

De geleverde goederen blijven volledig eigendom van de verhuurder tot de volledige voldoening van alle vorderingen, en kunnen in geval van niet tijdige betaling worden teruggevorderd.EXTRA’S:
In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder. 
Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangstname van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.  
Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Dendermonde. 
De eigenaars van ThoBe Events VOF kunnen deze voorwaarden steeds wijzigen mits noteren van datum, laatste wijzigingen. De klant krijgt bij bevestiging de voor hem passende voorwaarden.


Eerste wijziging: 24 mei 2020
Laatste wijziging: 22 april 2021ThoBe Events VOF
BTW: BE0746.821.608
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.thobe-events.be